Запорізьке обласне відділення (філія)

Комітету з фізичного виховання

та спорту МОНУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЮ) КОМІТЕТУ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

1.Запорізьке обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України (далі — Філія) є відокремленим підрозділом Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти науки України (далі — Комітет) і створене на підставі наказу Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України від 1.07.2013 N 184 «Про реорганізацію Запорізького обласного відділення»

 

2. Повне найменування і місце знаходження Філії: 

«Запорізьке обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України» 

Місце знаходження:

вул. Олександрівська, 8, Олександрівський район, м. Запоріжжя

Україна, 69063

 

3. Філія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України Указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Комітету, іншими нормативними актами та Положенням про Запорізьке обласне відділення Комітету фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України (далі Положення).

 

4. Філія бере участь в організації роботи з фізичного виховання та спорту в закладах освіти в Запорізькій області, у тому числі:

 • у спеціалізованих закладах освіти спортивного профілю;
 • у спортивних клубах та центрах студентського спорту закладів вищої
 • освіти;
 • закладах професійної освіти/професійно-технічної освіти;
 • закладах загальної середньої освіти;
 • у дитячо-юнацьких спортивних школах та інших закладах позашкільної освіти.

 

5. До завдань Філії віднесено:

 1. забезпечення сприяння відповідним органам освіти у реалізації державної політики з фізичного виховання та спорту в закладах освіти усіх типів та рівнів акредитації;
 2. забезпечення координації роботи з фізичної культури, фізкультурної, оздоровчої та спортивної роботи в закладах освіти, участь у методичному забезпеченні цієї роботи;
 3. забезпечення формування пріоритетного значення фізичної культури і спорту в процесі навчання та виховання учнівської та студентської молоді як найдієвішого способу зміцнення їх здоров'я, гармонійного розвитку, підвищення рівня працездатності та фізичної підготовленості;
 4. участь в організації навчально-тренувального процесу і проведення спортивних заходів, пов'язаних з підготовкою спортивного резерву;
 5. участь в організації і проведенні Всеукраїнських, обласних універсіад, гімназіад, спартакіад, спортивних ігор школярів, змагань серед учнівської те студентської молоді в закладах освіти, інших спортивно-масових заходів;
 6.  за погодженням з місцевим. органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту, спільно з місцевим відділенням Національного олімпійського комітету України, місцевими осередками Спортивної студентської спілки України та Українською федерацією учнівського спорту, забезпечення комплектування збірних територіальних команд учнів та студентів та їx участі у Всеукраїнських змаганнях серед студентів та школярів, внесення пропозицій щодо комплектування збірних територіальних команд учнів і студентів для їх участі у Всесвітніх Універсіадах, Європейських юнацьких олімпійських фестивалях, Всесвітніх гімназіадах, чемпіонатах Світу та Європи серед учнів та студентів;
 7. подання на затвердження місцевому органу виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту списків територіальних збірних команд для участі Всеукраїнських змаганнях; сприяння розвитку олімпійського руху в Україні, співпраця з
 8. фізкультурно-спортивними громадськими організаціями місцевими спрямованості, радами, фондами, комісіями;
 9. сприяння зміцненню та розвитку матеріально-технічної бази Філії та навчальних закладів освіти;
 10. здійснення інформаційно-пропагандистської діяльності щодо
 11. поширення фізичної культури, спорту, здорового способу життя серед дітей, учнівської та студентської молоді, працівників освіти і науки;
 12. вжиття заходів щодо збереження мережі в закладах позашкільної освіти спортивного профілю, інформування Комітету та органів прокуратури про факти скорочення мережі таких закладів освіти.

 

6. Філія відповідно до покладених на неї завдань:

 1. забезпечує координацію роботи з фізичної культури і спорту, вивчає стан і узагальнює результати діяльності з фізичного виховання та спорту серед учнівської та студентської молоді, здійснює заходи щодо її вдосконалення;
 2. забезпечує розвиток позашкільної фізкультурно-оздоровчої роботи в закладах освіти;
 3. надає організаційну та методичну допомогу закладам освіти та позашкільним установам у проведенні навчально-виховної, фізкультурно-оздоровчої роботи та розвитку масового спорту серед учнівської та студентської молоді;
 4. забезпечує використання засобів фізичної культури і спорту у зміцненні здоров'я учнівської та студентської молоді;
 5. вносить пропозиції Комітету щодо створення штатної спортивної команди резервного спорту з олімпійських видів спорту;
 6. щорічно, у визначений Комітетом термін, розробляє та подає на затвердження Комітету погоджений з місцевими органами виконавчої влади у сфері освіти, фізичної культури і спорту календарний план спортивио-масових заходів та навчально-тренувальних зборів;
 7. аналізує стан фізичної культури, спортивної і фізкультурно оздоровчої роботи у закладах освіти, впровадження та реалізацію нормативно-правових документів з фізичного виховання та спорту, результати проведення спортивних змагань;
 8. бере участь у межах компетенції участь у роботі відповідних фахових рад та науково-методичних комісій з фізичного виховання і спорту;
 9. приймає в установленому порядку участь в атестації тренерсько-викладацького складу, педагогічних та науково-педагогічних працівників фізичного виховання закладів освіти;
 10. вносить до Комітету і органів місцевого самоврядування у встановленому порядку в межах компетенції пропозиції про нагородження державними нагородами та відомчими відзнаками науково-педагогічних тедагогічних та інших працівників, а також тренерів і спортсменів у передбаченому законом порядку;
 11. організовує науково-практичні, методичні конференції, семінари з питань фізичного виховання, спорту та оздоровлення учнівської та студентської молоді;
 12. здійснює моніторинг використання, технічного стану навчально спортивних баз навчальних закладів;
 13. взаємодіє з місцевими осередками Спортивної студентської спілки України та Українською федерацією учнівського спорту з питань розвитку різкультурно-спортивного руху, їхньої участі у Всеукраїнських та міжнародних змаганнях;
 14. подає фінансову, статистичну та іншу звітність відповідно до вимог чинного законодавства

 

7. Філія має право:

 1. одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію та документи необхідні для виконання покладених на Філію завдань передбаченими цим Положенням та законодавством;
 2. залучати фахівців місцевих органів виконавчої влади, органів
 3. місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій за погодженням керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції;
 4. скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції;,
 5. подавати пропозиції до Комітету з питань зміни штатного розпису те чисельності працівників Філії в межах бюджетних асигнувань

 

8. Філія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та підпорядкування

 

9. Філію очолює її начальник, який призначається на посаду та

звільняється з посади наказом Комітету з укладанням трудового договору (контракту) за підписом голови Комітету.

 

10. Начальник Філії:

 1. персонально відповідає за виконання покладених на Філію завдань
 2. представляє інтереси Філії на підставі довіреності Комітету за
 3. підписом голови, тимчасово виконуючого обов'язки голови, або виконуючого обов'язки голови у судах, прокуратурі та нотаріату, на підприємствах, установах і організаціях незалежно від форм власності та типу підпорядкування;
 4. призначає на посади та звільняє з посад працівників Філії у тому числі свого заступника;
 5. затверджує посадові інструкції працівників Філії;
 6. забезпечує виконання розпорядчих документів Комітету.

 

11. Філія фінансується за рахунок:

 1. коштів державного бюджету;
 2. коштів місцевих бюджетів;
 3. коштів, отриманих Філією від надання платних послуг;
 4. добровільних внесків громадян та юридичних осіб, у тому числі
 5. міжнародних та інших не заборонених законодавством способом.
 6. коштів, отриманих Філією від надання в оренду майна.

 

12. Майно та кошти, передані на праві оперативного управління Комітетом, використовуються Філією за його цільовим призначенням

відповідно до норм законодавства

 

13. Припинення діяльності Філії здійснюється за рішенням Комітету в порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

14. Штатний розпис Філії, кошторис доходів і видатків на її утримання затверджуються Комітетом.

 

15. Філія має свій окремий баланс, який є складовою частиною консолідованого балансу Комітету та розрахункові рахунки в установах Державної казначейської служби, а також печатку зі своїм найменуванням з обов'язковим вміщенням слова «Філія» та може мати інші печатки і штампи відповідно до чинного законодавства.


 

Україна, 69063, Запорізька обл.,

місто Запоріжжя,

вул. Олександрівська, 8
 
 Тел.: (061)7642614
 e-mail: fv.zp.uso@ukr.net